top of page

Deeksha is Sanskriet voor een overdracht helende, intelligente energie. Bij het deekshaproces wordt een neurobiologische verschuiving van de hersenen gecreëerd en het ontwaken van de energiecentra of chakra’s in het lichaam. Deze verschuiving in bewustzijn bevrijdt je van het lijden dat door de geest wordt veroorzaakt. Het harmoniseert de natuurlijke gezonde en helende energieën van het lichaam en stemt de hersenen af op het veld van éénheid. Het betekent initiatie of overdracht van Eenheidsenergie.

Hoe kan je deeksha ervaren of ontvangen?

Meestel brengt de deekshagever de handen op het hoofd van de ontvangende persoon. De ervaringen zijn verschillend en uniek. Soms ervaart de ontvangende persoon, iets heel sterk, soms subtiel of soms komt de ervaring pas dagen later aan. De ontvanger kan een tintelende sensatie in het hoofd ervaren of een gelukzalig gevoel dat in het lichaam stroomt. Je kan ook helemaal niets ervaren. Bij elke ervaring kan je erop vertrouwen dat je proces gestart is. Het proces van ontwaken van je eigen natuurlijke staat.

Hoe werkt de neurologische verschuiving?

Deeksha harmoniseert energie van (overactieve) denkcentra in het brein met de (onderactieve) kalmerende centra in de frontale lobben. Dit herschrijven van het brein laat de zintuigen toe om vrij te worden van de interferentie van de gedachten. Wanneer de zintuigen niet gestuurd worden door de interpretaties van de geest kan er een neutrale helderheid en waarneming ontstaan die een gevoel van vreugde, gelukzaligheid, innerlijke rust en eenheidsgevoel kan brengen.

Hangt er een specifiek geloof aan deeksha?

Deeksha is niet verbonden met enige religie of geloof. Het is een dogmavrije universele energie die door iedereen ontvangen kan worden. Mensen van alle religies, spirituele overtuigingen, en nationaliteiten kunnen deeksha ontvangen. Met andere woorden iedereen kan deeksha ontvangen.

wat is deeksha?

bottom of page