top of page

De grondlegger voor de bloemenremedies is Dr. Edward Bach, die er van overtuigd was dat de gemoedstemming een centrale rol speelt in het ontstaan van een ziekte. Hij ontdekte dat er achter de meeste ziektes een bepaalde stemming of geestestoestand schuilgaat die de ziekte gaat overheersen.

Met Bachbloesems kan je negatieve emoties ombuigen in hun positieve pool. Ze werken meer als katalysators die je een nieuwe weg wijzen naar gezondheid via een inzicht in je eigen geest.

Zij worden niet direct voorgeschreven voor lichamelijke klachten maar doen deze wel verdwijnen door harmonisatie van karakter en geest. Een voortdurende angst, irritatie of onzekerheid tast de levenskracht en de vitaliteit aan. Door opnieuw harmonie en vrede in de geest te laten terugkeren kan de eenheid van lichaam en geest weer snel hersteld worden. De levenskracht kan weer vrij stromen waardoor ook de natuurlijke weerstand herstelt.

Bachbloesems zijn 100 procent natuurlijk en zijn volledig veilig. Er is geen enkele bijwerking en ze werken niet verslavend.

Er zijn 38 verschillende Bach-Bloesem remedies. Er kunnen tot 6 verschillende bloesems gemengd worden om een specifiek probleem aan te pakken.

Storende emoties waarbij Bachbloesems kunnen gebruikt worden:

  • angst

  • depressie

  • onzekerheid

  • eenzaamheid

  • moedeloosheid en wanhoop

  • overbezorgdheid voor welzijn van anderen

  • onvoldoende interesse voor heden

  • overgevoelig voor invloeden en ideeën

  • ...

bachbloesem

therapie

bottom of page