top of page

Aura

De aura is het energieveld dat het lichaam omgeeft, doordringt en naar buiten uitstraalt.
In de aura zijn verschillende onzichtbare lagen aanwezig die verbonden zijn met het menselijk lichaam.

1 - Fysiek lichaam

2 - Etherisch lichaam (bevat emotionele en mentale indrukken)

3 - Emotioneel lichaam (draagt zorg voor je emoties en gevoelens)

4 - Mentaal lichaam (je gedachten en intellect)

5 - Causale lichaam (verbinding met de bron, dit is een gebied van oneindigheid, zuiverheid en totaal één zijn)

 

Deze lichamen vloeien in elkaar over en hebben toch hun eigen trillingsgetal.

Chakra

Veranderingen in de aura gaan vooraf aan ziekten van het fysieke lichaam.
Chakra is een woord in het Sanskriet dat draaien, energiewiel, werveling of energiecentrum betekent. Het menselijk lichaam heeft meerdere chakra's die informatie transformeren op verschillende lichaamniveaus, waaronder het spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaam. Als je bijvoorbeeld emotionele problemen hebt die te maken hebben met het hartchakra, dan kunnen deze problemen leiden tot hartkwalen. Als je onvoorwaardelijke liefde en vergeving voelt, kan je hartchakra die energie transformeren tot een gezond hart en een goede bloedsomloop.

Er zijn 7 hoofdchakra's geïdentificeerd.

1 - Stuitchakra of eerste chakra:

Het eerste chakra bevindt zich onderaan de ruggegraat en loopt door tot aan het perineum, het stukje huid tussen de anus en geslachtsdelen.
Thema's rond overleving en basisbehoeften: ziekte/gezondheid - voeding - geld - woning... moedig en vol vertrouwen in het leven staan.
Je veilig voelen.

2 - Heiligbeenchakra of tweede chakra:

Het tweede chakra bevindt zich tussen de navel en het schaambeen.
Emoties: vreugde-verdriet, seksualiteit, genieten, creativiteit, spontaniteit.

3 - Zonnevlecht of derde chakra:

Het derde chakra bevindt zich tussen je middenrif (onderkant je ribbenkas) en navel.
Thema's: kracht, gedachten en verwerken van indrukken.

4 - Hartchakra of vierde chakra:

Het vierde chakra bevindt zich midden op de borst.
Thema's: onvoorwaardelijke liefde naar jezelf en alle leven, mededogen, het gebied van vergeving, gelukzaligheid.

5 - Keelchakra of vijfde chakra:

Het vijfde chakra bevindt zich onderaan de keel.
Thema's: communicatie, expressie.

6 - 3e oog of zesde chakra:

Het zesde chakra bevindt zich midden op het voorhoofd.
Thema's: Intuïtie, een "weten", helder inzicht.

7 - Kruinchakra of zevende chakra:

Het zevende chakra bevindt zich net boven het centrum van het hoofd.
Thema's: spiritualiteit, overgave, overzicht in je leven.

Elke chakra zorgt voor een stroom van energie tussen de fysieke, etherische, emotionele, mentale en spirituele lichamen. Als je lichaam gezond is, stroomt er energie via de meridianen en chakra's. Als er echter sprake is van een energieblokkade, ontvangen de nabijgelegen meridianen en chakra's geen energietoevoer. Als deze blokkade niet wordt opgeheven, kunnen de nabijgelegen organen ziek worden.

Healing

Door gebruik te maken van verschillende technieken is het mogelijk om de aura en chakra's te herstellen.

Aura-chakra technieken:

  • Via lichtmeditatie's herstellen van de auralagen.

  • Herstellen en in balans brengen van de aura en chakra's.

  • Waarnemen en transformeren van parasitaire IQ.

  • Terugbrengen van verloren zieledelen.

  • Herstellen van de antakarana.

  • Opsporen van zielscontracten en transformeren naar vrijheid.

  • Opsporen van zieletrauma's en het healen naar vrede en vrijheid.

  • Transformeren van karmische banden en koorden.

  • Inkijken, healen van de tijdslijn.

  • Een tal van andere technieken...

aura chakra

healing

bottom of page